Hvordan utvikle navn i TINE

Navnstrukturen i TINE skal følge merkearkitekturen.
Dette betyr at selskapsmerker skal tendere mot generiske navn (beskrivende), mens familiemerker kan operere med egennavn. Det er viktig at de navnene vi velger registreres og beskyttes, enten det gjøres som varemerke eller som figurmerke. For mer informasjon kontakt TINEs Virksomhetstyring ref. TINEs IPR manual. Navnets fonetikk er også viktig. Navnene vi velger oss skal være i tråd med verdiene våre, og de skal ikke være fremmede (les unorske). Dette betyr ikke at vi styrer unna konstruerte navn eller andre språk, men det betyr at vi velger oss ord som fonetisk harmoniserer med det TINE står for.