TINE typografi

Skrifttyper er en vesentlig del av TINEs designprogram. Gjennom konsekvent bruk skaper man inntrykk av pålitelighet, og man bygger opp en tydelig visuell identitet både internt og eksternt.
TINEs profilfont er TINE Sari. TINE Sari finnes i flere varianter/snitt. TINE Sari skal benyttes på alle nivåer i merkearkitekturen. All tekst må være tydelig og leselig på de flater den benyttes. ForbrukeremballasjePakninger er selvfølgelig fritatt regelen om bruk av TINE Sari. Her er det viktig å ha frihet til å kunne utvikle pakningsdesign som kommuniserer produktet på en riktig måte, derimot skal alltid TINE Sari Standardfonter brukes i deklerasjonstekstern på pakninger. Unntak må godkjennes av TINE Profil.