Introduksjon

TINE-logoen er vårt viktigste identitetselement, og består av en stilisert tine med navntrekket TINE sentrert under.
TINE symbolet ble valgt fordi tinen har sterke røtter i norsk tradisjon og matkultur. TINE-logoen skal alltid følge de gitte retningslinjene. Konstruksjon og proposjoner må aldri forandres. Registreringsmerket, skal alltid stå sammen med TINE-logo, og viser at varemerket er registrert og juridisk beskyttet. TINE-logoen skal alltid brukes i originalversjon; TINE-blå (PMS 281) og TINE-rød (PMS 485). Regler for bruk følger på side 27. Logoen er tilrettelagt for bruk i fire forskjellige størrelser 12 mm – 18 mm 18 mm – 40 mm 40 mm – 150 mm 150 mm til større Disse kan lastes ned fra TINEs webmanual. De er kodet med tallene henholdsvis 12/18 – 18/40 – 40/150 – 150+. TINE-logoen skal aldri gjengis som en del av tittel eller tekst. I tittel og tekst skal navnet TINE alltid skrives med store bokstaver.