TINE-logo internasjonalt

Part of TINE-logo skal alltid brukes i originalversjon; Cool Grey 9 eller hvis nødvendig i 70% sort.
På mørke bakgrunner brukes logoen i Cool Grey 6. På sorte bakgrunner kan logoen brukes i farger. I små formater må logoen brukes i pantonefarger for å unngå rastrering i liten tekststørrelse og små detaljer. Dette må vurderes i de enkelte tillfellene og sammen med respektive trykkeri. Logoen skal ikke brukers mindre enn 25 mm inkludert ’part of’.