Grafisk element — Mønster

Grafisk mønster basert på Melkeglasset Det er utviklet et grafisk mønster som er basert på melkeglassformen. Mønsteret er et sekundært element og skal IKKE brukes på all TINE kommunikasjon.
Bruk av dette mønsteret er valgfritt, men må ikke overbrukes eller bli for dominant i forhold til resten av TINEs profil. Ved bruk av mønsteret skal man påse at kvaliteten opprettholdes ved gjengivelse, uavhengig av medium. Mønsteret kan beskjæres etter eget ønske. Det må alltid skaleres proporsjonalt og aldri roteres eller speilvendes. Mønsteret kan opptre i profilfargene; TINE-blå og TINE-lyseblå. Bruk av andre farger må godkjennes av TINE Profil.