Skalering av grafisk element

Skalering av Melkeglasset Tilleggselementet er laget i et A-format som sammen med linjen kan skaleres opp og ned. Tykkelsen på linjen må alltid vurderes i forhold til format og appliseringsmetode.
Tilleggselementet skal primært brukes vertikalt, og skal ikke brukes smalere enn markert med (e). Er det behov for et smalere format, eller flater som krever mer plass skal kun den venstre formen (a) brukes, og den rette bunnlinjen forlenges. Skal elementet brukes horisontalt, taes høyden fra et A-format og den rette delen av bunnlinjen til formene møtes.