Konstruksjon av grafisk element

Konstruksjon av Melkeglaset Mønsteret er bygget opp av to former, (a) og (b). Disse skal bare skaleres i henhold til retningslinjene.
Den rette delen av bunnlinjen (d) kan forlenges slik at formene møtes. Den rette linjen (c) skal forlenges slik at den går over til den andre formen.