Navigasjonsmerking

Når forbruker skal navigere i TINEs produktsortiment og på TINEs produkter, finner de mange ulike typer merking som forteller om innhold og kvaliteter i produktene.
Det vil kunne oppstå situasjoner hvor ulike typer merking opptrer på samme pakning, og dette kan gi et uryddig inntrykk. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å la de ulike merkingene få samme farge og plassere dem sammen, som vist på Biola hvor A+B som står sammen med LGG.