Lyddesign

klikk på bildet for visning i full størrelse

TINE har utviklet et strategisk lyddesign for å fremstå tydeligere og mer helhetlig i markedet. Lyddesignet/lydlogoen skal gjenspeile TINEs verdier og er oversatt til musikalske termer i en verdiprisme.
Retningslinjene for implementeringen følger TINEs merkevarearkitektur. All utvilking og implementering skal kvalitetessikres av TINE Profil. Bedriftsnivå TINEs strategiske lyddesign skal benyttes der det er teknisk mulig på sentralbord, mobiltelefon osv. Andre områder er internett, intranett, ekstranett og interaktived opplæringsprogram, samt sisteledd (lydekspoinering i nærhet til produkt ved salg eller vareprøver) og ved sponsing/events. Produktnivå TINEs strategiske lyddesign skal benyttes på alle reklamefilmer (TV/kino) og radiospots. Selskapsmerker: TINEs lydlogo skal være med tilslutt og skal vare i minst tre sekunder. Familiemerker har større frihet til å tilpasse lyd-logo og avsender identitet til de ulike kanalene og produkters identitet. Taktisk reklame: TINEs lyddesign skal være bærende og brukes fra start til slutt.