Hvitt felt — Familiemerker

Det grafiske elementet Hvitt felt, kommer fra den hvite rammen rundt TINE-logoen. Elementet rammer inn budskapet vårt og gir et konsistent og ryddig inntrykk av merkevaren TINE.
Det benyttes primært i massekommunikasjon. På familiemerker brukes Hvitt felt kun et felt nederst på annonsen. Bildet brukes utfallende på de øvrige sidene. Det er ikke utviklet målsatte prinsipper for utforming av Hvitt felt.Dette elementets proporsjoner vurderes i hvert enkelt tilfelle.