Grafisk element

TINEs tilleggselement, Melkeglasset, består av to deler: Melkeglassformen og en linje som understreker glasset.
Tilleggselementet skal brukes på bedriftsnivå. Evt bruk på andre nivåer må godkjennes av TINE Profil.