Naturlig

Det skal benyttes naturlige bilder i illustrasjoner eller former, med lite bildemanipulasjon.
Vi skal unngå effekter som virker kunstige. Hovedregelen er at for mange effekter gjør uttrykket mindre naturlig og dermed mindre TINE. Dette betyr ikke at vi behøver å være sobre og minimalistiske, tvert imot skal vi finne en måte å være TINE på som virker tiltrekkende på forbruker på en naturlig måte. Når uttrykket blir for mettet av både farger og elementer tangerer det for tett opp til den europeiske måten å snakke på. TINE skal være norsk.