TINEs verditre*

TINEs verditre er et pedagogisk hjelpemiddel for å beskrive sammenhengen mellom roten, grunnstammen og opplevelsesverdiene i TINE. Alt vi gjør og kommuniserer skal bygge på disse ordene.
Røttene og grunnstammen er selve kjernen i merkevaren TINE. Grunnen vi står på og bærebjelken i alt vi er og gjør. Opplevelsesverdiene derimot, er det vi viser utad til marked, handel, samfunn og samarbeidspartnere. Det er disse ordene vi visualiserer når vi kommuniserer med omverdenen. Våre røtter er selve grunnen vi står på. Alt vi gjør og er, vokser opp fra disse ordene: Miljøbevisst Norsk  Tradisjon På produktnivå har vi tre grunnleggende produktfordeler som fungerer som bærebjelker i merkevaren vår. Dette er hva vi leverer og grunnen til at vi eksisterer: God smak Høy kvalitet Ekte råvarer Tilslutt har TINE tre opplevelsesverdier. Det er disse ordene vi legger til grunn i all markedskommunikasjon: Naturlig Omsorgsfull Vital * Gjeldende pr. 1.2.09.Oppdatering ferdigstilles 1. halvår 2009.