TINEs merkearkitektur

Klikk på bildet for visning i full størrelse.

TINE er bygd opp som en monolittisk merkevare, hvor varemerket TINE både er bedriftsnavnet, produktmerke og avsendermerke.
TINEs hovedstrategi er at TINEs merkevareportefølje skal være førende for å bygge TINEs identitet. Verdigrunnlag og assosiasjoner bygges primært fra merkene. Samtidig skal merkevaren TINE være normdannende, samlende og gi retningslinjer for all markedskommunikasjon. Det er derfor viktig med verdioverføringer begge veier mellom TINE profil og produktene. TINE Gruppa har et stort antall merker, og det ble i 2007 gjennomført en oppdatering av TINEs merkearkitektur for å tilpasse merkestrategiene de markeddsmessige målsetninger og utfordringer, basert på TINE 2020. Avgrensninger: TINEs merkearkitektur inkluderer TINE BA, Fellesjuice, OsteCompagniet og deler av Diplom-Is. TINEs merkearkitektur består av et bedriftsnivå og et produktnivå.TINEs produktnivå er delt inn i tre nivåer, som vist i modellen. Det er besluttet følgende tre merkevarestrategier Selskapsmerkestrategi Familiemerkestrategi Individuell merkestrategi