Merkevaren TINE - Produktnivå

Klikk på bilde for å vise full størrelse

Merkearkitektur
Hensikten med nivåene er å skille mellom graden av støtte fra merkevaren til de ulike produktene og aktivitetene. Summen av inntrykkene fra de forskjellige profilelementene skaper et konsistent og helhetlig bilde av TINE som merkevare og TINE som monolitisk bedrift. TINEs merkearkitektur på produktnivå er delt inn i tre strategier. Selskapsmerkestrategi Dette nivået er sterkt regulert og skal tydelig fremstå som TINE merkevarer. Eks. TineMelk. Disse merkevarene skal bygge TINEs identitet og være i tråd med TINEs opplevelsesverdier (se side 8) Familiemerkestrategi Disse merkevarene skal primært ha sin egen identitet, men de skal bringe med seg positive verdioverføringer til TINE-merket. Derfor er det viktig at identiteten og kommunikasjonen til disse produktene er i tråd med TINEs opplevelsesverdier (se side 8). Familemerker er produkter som skal ha TINE som underordnet avsender. TINE skal være tydelig avsender og det skal være konsekvent og pedagogisk bruk av TINE-logo på alle virkemidler. Individuell merkestrategi Individuelle merker er merker som er løsrevet fra TINE som merkevare. Her er TINEs rolle produsent og synes kun på baksiden av emballasjen med navn.  
 

Grafisk materiell

Relaterte emner