Merkevaren TINE - Bedriftsnivå

Klikk på bildet for å vise full størrelse

TINE som bedrift er både samfunnsaktør, arbeidsgiver, sponsor mm. Dette betyr at vi noen ganger trenger å fremstå stramt og forretningsmessig, andre ganger mer uformelt. Vi deler derfor profilen inn i 3 frihetsgrader:
Struktur NIVÅ 1 er det offisielle nivået. Det skal sende maksimalt med TINE signaler gjennom konsistent bruk av profilverktøy. Disse profilelementene er varige og skal sjelden justeres. Her finner vi for eksempel postale elementer som brevark, visittkort, etc. NIVÅ 2 kalles omgivelsesnivået. Det består av profilelementer som kommuniserer med forbruker og befolkning – eksempelvis skilting, biler, butikkmateriell, web, osv. Her er det behov for større frihet og tilgang til en bredere profilverktøykasse enn i det offisielle nivået. NIVÅ 3 heter aktivitetsnivået. Det består av prosjektrelaterte elementer med kampanjepreg, og profilelementer med et målgruppetilpasset budskap. Det kan for eksempel være sponsorrelaterte aktiviteter, promomateriell, kampanjer, events, etc. TINEs adferdsverdier TINE har 4 adferdsverdier som skal bygge oppunder TINEs bedriftskultur. All aktivitet i TINE, enten det er internt eller ekstern, bedriftsnivå eller selskapsnivå, skal bygge på disse 4 adferdsverdiene: BEST