Web

Retningslinjer for nettstedets grafiske profil bestemmes av merkevarens plassering i merkevarehierarkiet. For datterselskaper, fellesfunksjoner og andre nett-tjenester avhenger profilen av nærhet til morselskapet, målgruppe og type tjeneste eller produkt.
Alle permanente nettsteder eller nett-tjenester skal følge TINEs retningslinjer for nettutvikling, nettstruktur og bruk av tekniske løsninger. Kontakt TINE Kommunikasjon hvis du har spørsmål. Designmanual for tine.no viser overordnede retningslinjer for nett- og sidestruktur, samt design for alle corporate nettsteder.