Skilting

 
TINEs skiltprogram består av fire typer skilt Skilt som er basert på TINE-logoen Skilt basert på selskapsnavn Henvisningsskilt - eksteriør Henvisningsskilt - interiør TINE-logo skal alltid ha en dominerende plass på bygget. Selskapets navn skal plasseres over eller på siden av inngangspartiet. Henvisningsskilt for eksteriør og interiør er basert på et fleksibelt skiltsystem. På de følgende fanene følger forklaringer til TINE skilting.