PowerPoint

 
Det er laget en egen mal for TINEs PowerPoint presentasjoner. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av tekst, tabeller, fotomaner/illustrasjoner, grafer og former. Se layout og beskrivelse som vist nedenfor. På PowerPoint forsider skal TINE-logo alltid gjengis i TINEs farger og ha en sentral plassering. Grafisk element Melkeglassformen brukes som dekor på forsiden, og ligger i standard maloppsett. Tekst Bruk kun fonten Verdana og venstrestilt tekst.Headinger settes i lys blått, øvrig tekst i mørk blått.Punktmerking – alltid kvadrater. Bilder Bildene skal høyrestilles, eller plasseres nederst.Produktbilder skal beskjæres. Bildene skal formidleTINEs opplevelsesverdier. Bilder kan bla. hentes fraTINE Mediebank (inkl Matgleder og Folk & Fe). Form og farge Bruk først og fremst blå og lyse blå farger i grafer, tabeller og illustrasjoner.Bruk firkanter og ovale former.Markeringer gjøres med røde eller lyse blå bobler eller ellipser. Generelt oppfordres det til å skape luftige sider med god lesbarhet.