Navnsetting internt og begreper

 
TINE Gruppa brukes om hele konsernet. TINE BA brukes om morselskapet og som avsendernavn for produktene våre. TINE brukes i uformelle sammenhenger om konsernet og/eller morselskapet. Meieriselskaper brukes om TINE Meieriet Nord, TINE Midt-Norge, TINE meieriet Vest, TINE Meieriet Sør og TINE Meieriet Øst.Eks: TINE Meieriet Nord, Hovedkontor, Harstad Anlegg brukes om meieriselskapenes produksjonsanlegg.Eks: TINE Meieriet Sør, Sola Datterselskaper brukes om de heleide selskapene bortsett fra meieriselskapene. Deleide selskaper brukes om de mindre eierandeler. TINE Meieriene brukes om TINE BA og meieriselskapene. Meierisamvirke brukes om TINE Meieriene og TINEs melkeprodusenter. Meieriindustrien brukes om den totale meierivirksomheten i Norge, dvs. TINE og andre aktører.