Messer

TINE er representert på en rekke messer rundt om i landet og det er derfor viktig at det ligger en helhetlig tanke bak elementene som brukes for å skape riktig profilering og gjenkjennelse.
Det er et krav at retningslinjene for fargevalg, skrifttyper og materialvalg følges. Når det gjelder fargevalg er det TINEs hovedfarger, TINE-rød, TINE-blå og hvit, samt tilleggsfargen PMS 431 som benyttes. For nærmere informasjon, kontakt TINE Profil.