Konvolutter og standardblankett

 
Konvolutt De forskjellige konvoluttformatene er alle bygget over samme mal. På forsiden gjengis TINE-logo i TINE-blå og TINE-rød. Meieriselskap-ets navn gjengis på baksiden av konvolutten sammen med post-adressen i TINE-blå. Standardblankett Standardblankett er en fellesblankett for faktura, kreditnota, avregning, purrebrev, kontoutskrift, meieri-oppgjør, rente/generalnota og pakkeseddel. Blanketten trykkes med TINE-logo i TINE-blå, TINE-rød og selskapets navn. Malen for oppsettet av faktura, kundenummer, artikkelnavn osv, ligger digitalt inne på TINEs Movex-system.