Brevark og visittkort

 
Brevark TINEs brevark skal følge oppsettet som vist i eksempelet på siden. TINE-logo plasseres til venstre på toppen og trykkes i TINE-blå og TINE-rød. Hovedkontorets adresse gjengis øverst på brevarket. På annen side brevark skal kun TINE-logo trykkes. Selvstendige meieriselskap/avdelingers brevark skal følge samme oppsett. Adressefeltet ligger som digital mal på TINEs PCer. Visittkort TINEs visittkort skal følge oppsettet som vist på siden. TINE-logo sentreres på toppen og trykkes i TINE-blå og TINE-rød. Navn skal stå i TINE Blå, Tittel i TINE-lyseblå. TINE BA og selvstendige meieriselskap/avdelinger gjengis nedenfor og skal trykkes i TINE-blå. Adresse, Telefon, Faks og mobil trykkes i TINE-lyseblå. Helt nederst skal e-post stå i TINE-blå.