Biler

I dette avsnittet er det beskrevet fem kategorier TINE Biler.
Felles for alle bilene er at TINEs omdømme er avhengig av at de til enhver tid presenteres ordentlig. Godt renhold av bilene er derfor meget viktig. Alle TINE biler i kategorien 1-4 skal profileres på følgende måte - Bilenes skap og førerhus skal lakkes hvit, RAL 9010.- Bilenes ramme lakkeres i bilfabrikantens farger.- TINE-logo skal ha en dominerende plass og størrelse på skapets sider. Den plasseres sentrert etter optisk vurdering.- Alle bildører skal merkes med selskapets navn. I tillegg kan bilennummereres.- Hvis mulig skal det plasseres en TINE-logo på baksiden av bilen.- Det skal ikke benyttes annen reklame ved siden av logoen. Se kategori 3) for kampanjereklame. Følgende folie og fargekoder skal benyttes - 3M Rød 70-44- 3M Blå 70-882- 3M Hvit 100-10 (outline tankbiler)