Utforming av annonser

Er det selskaps - eller familiemerke?
Ved utforming av annonser må man først vite hvilken merkestrategi produktet ligger innunder. Dette er avgjørende for å vite hvordan man skal benytte de ulike verktøyene som er tilgjengelig. Grafisk element (Hvite kanter eller Hvitt felt) og regler for bruk av dette, vil variere etter hvilken strategi som gjelder. Se regler for dette på forrige side. LogostørrelserA4: 25 mm / Tabloid: 35 mm / Aftenposten: 40 mm