TINE-logo på pakning

TINE-logo skal for alle typer emballasje gjengis i riktige farger, TINE- rød og TINE-blå. Dersom begge farger ikke kan benyttes, skal en av fargene velges.
Skal andre fargevarianter av TINE-logoen benyttes enn i orginal fargeversjon, skal dette godkjennes av TINE Profil. Kravet er at TINE skal fremstå tydelig på all emballasje for TINEs produkter. Registreringsmerket skal alltid stå sammen med TINE-logo, og viser at varemerket er registrert og juridisk beskyttet. Trykking på D-pak, inkludert produktlogo og TINE-logo, skal alltid trykkes i én farge: TINE-blå. Der fargekodering er nødvendig skal fargevalg samsvare med forbrukerpakning (F-pak). Alle andre valg skal godkjennes av TINE Profil.