Sisteleddsmateriell

Ved utvikling av elementer i butikk er det viktig å tenkte på god eksponering. Det er et ønske å bruke standardisert materiell og få, men effektive virkemidler.
Dette sikrer effektive kampanjer, muliggjør gjenbruk og begrenser avfall. TINE skal være tydelig avsender i alt sisteleddsmateriell. TINE-logoen skal være så stor som mulig og ligge på en rolig bakgrunn. Begrens bruken av elementer. Ha et enkelt og tydelig budskap. Bruk nær kameraføring (se fotomanér). Alle varianter av TINE Sari kan brukes. For retningslinjer for utforming; se s. 58. (Annonser)