Taktisk film, eksempel NÅ

Produktbilde skal ha en dominerende plass. TINE-logo plasseres i høyre hjørne og vises i minst 20% av skjermbredden.
I tillegg skal TINEs lyddesign være bærende og brukes fra start til slutt. TINE-logo skal stå i minst 3 sekunder.