Bedrift- og selskapsmerker

Bedrift og selskapsmerker – TINE-logo plasseres tydelig midt på siste avslutningsbilde. TINE-logo vises i minst 30 % av skjermbredden.
I tillegg skal TINEs lydlogo være med for å tydeliggjøre TINE som avsender til slutt sammen med den visuelle TINE-logoen. TINE-logo skal stå i minst 3 sekunder.