Reklamefilm

TINEs reklamefilmer deles opp i to kategorier: Profilbyggende og taktiske filmer
Reklamefilm er et sterkt audiovisuelt virkemiddel og er en meget viktig del av vår identitet. Den visuelle TINE-logoen sammen med TINEs internettadresse skal alltid være med på reklamefilmer. Plassering av internettadresse i forhold til TINE-logo er vist nedenfor. Dette gjelder alle nivåer. Ved farget bakgrunn skal TINE-logo ha hvit kontur. Kravet til størrelse og plassering er vist underksemplene. I reklamefilm brukes logoversjon 1, eller 3D-logo. Se TINES verditre, opplevelsesverdier og TINE inspirasjonssider (s.10-22) for ønsket visuelt uttrykk, samt retningslinjer for bruk av grafiske verktøy. TINE-logo skal ha en sentral og godt synlig plassering og stå i minst 3 sekunder.