Annonser

Annonsene er en viktig del av vår identitet. Det skal aldri være tvil om at TINE er avsender. Annonsene skal som hovedregel være rene med rolige flater, hvor elementene ikke konkurrerer om oppmerksomheten.