Fotomanér

Når du skal finne bilder eller gå i fotoopptak for TINE, enten det er på bedriftsnivå eller på produktnivå, skal bildene formidle TINEs opplevelsesverdier.
Verdikartene vist i denne designmanualen er sammenfallende med det fotografiske uttrykket vi ønsker oss for TINE. I tillegg til dette ønsker vi oss nær kameraføring, myk lyssetting, rene hvite elementer og ekte mennesker. Disse retningslinjene mener vi også gjelder for film.