Forbrukeremballasje

Forbrukeremballasje er et svært viktig verktøy i å bygge merkevaren TINE. Det er tidkrevende å utvikle nye emballasjeløsninger. Arbeidet må startes tidlig og pågå kontinuerlig.
Det er viktig at ikke kun rasjonelle faktorer legges til grunn når emballasje-løsninger vurderes, fordi merkevarer bygges i all hovedsak emosjonellt. Opplevelsesverdiene til TINE skal komme til syne også her, ikke bare gjennom forbrukeremballasjens form, men også gjennom valg av materiale og andre taktile kvaliteter. På denne siden viser vi et lite utvalg eksempler på forbrukeremballasje som vi mener tilfredsstiller tilstedeværelse av opplevelsesverdiene; naturlig, varm og vital. Disse eksemplene er til inspirasjon.