Farger — hvor henter vi dem fra?

Når farger skal velges må vi påse at de er naturlige, omsorgsfulle eller vitale.
Vi ønsker at fargene så langt de lar seg gjøre hentes ut fra de bildene du finner i verdikartene til TINEs opplevelsesverdier. På denne siden viser vi hvordan vi kan hente TINEs inspirasjonsfarger fra konkrete bilder i disse kartene.