Inspirasjon

Disse sidene har til hensikt å gi inspirasjon og føringer til bruk av mønster, foto, og farger når kommunikasjon og pakningsdesign skal utvikles og nye elementer skapes. Ingenting av dette kan hugges i stein, men TINEs visuelle språk og verdier bør gjennomsyre alt vi gjør.