Velkommen til TINEs designmanual

TINE Gruppa har en stor merkevareportefølje og målsettingen er at all markedskommunikasjon skal styres i samme retning. TINEs Designmanual skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at TINE fremstår helhetlig og tydelig.

Vi må alle ta ansvar for vår identitet. Hovedmålet er å bevare og bygge sterke merkevarer som skal gi økt lønnsomhet, både i inn- og utland. Det er en forutsetning at merkevarene skal bygges opp over tid og at kortsiktig press ikke skal forandre merkevarenes langsiktige posisjonering og markedskommunikasjon. Designmanualen ivaretar både TINE som bedrift og TINEs produkter.


I tillegg gjør vi oppmerksom på at noen av TINEs egne merkevarer har egne manualer, som for eksempel LITAGO, Jarlsberg osv. Vi anbefaler at alle brukere gjør seg kjent med TINEs designmanual for implementering av grafi ske elementer eller strategisk lyddesign.


Ved spørsmål, ta kontakt med TINE Profil. Innholdet i TINEs designmanual er konfidensielt. Designmanualen må derfor ikke komme uvedkommende i hende. Som mottaker av dette eksemplaret eller ved tilgang til TINEs digitale versjon, er du ansvarlig for at dette ikke skjer. Denne manualen er TINEs eiendom. Hvis du ikke er autorisert bruker, vennligst returner designmanualen til TINE BA, TINE Markedskategorier.